Sök efter tagg: "utbildningsvetenskap"

Academic writing - textanalys av artikel

Denna genomgång av hur en vetenskaplig artikel är uppbyggd språkligt, innehållsmässigt och strukturmässigt syftar till att ge dig verktyg i ditt eget skrivande.…

Uppladdad av  maj@hkr.se on mars 12, 2018 28 plays 0  

Kvalitativ analys

Olika sätt att ta sig an det kvalitativa material man samlat in i en studie. Med Charlotte Tullgren.

Uppladdad av  Charlotte Tullgren on mars 12, 2018 558 plays 0