Sök efter tagg: "söktekniker"

Att söka strukturerat

Bibliotekarie Pernilla Tejera pratar om vad det innebär att göra en strukturerad sökning. Manus Bild 1: Jag tänker prata om varför du ska söka strukturerat när du…

Uppladdad av  tejper@hkr.se on mars 12, 2018 81 plays 0  

Kombinera sökord med OR

Claes Dahlqvist berättar hur du kombinerar sökord med hjälp av den booleska operatorn OR.

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 18 plays 0  

Kombinera sökord med AND

Claes Dahlqvist berättar hur du kombinerar sökord med hjälp av den booleska operatorn AND.

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 34 plays 0  

Kombinera sökord med NOT

Claes Dahlqvist berättar hur du kombinerar sökord med hjälp av den booleska operatorn NOT.

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 15 plays 0