Sök efter tagg: "läranderesurscentrum"

Bibliotek och högskolepedagogik - en informationsfilm

Inom ramen för Bibliotek och högskolepedagogik (BHP) bedriver vi en bred verksamhet med målet att stödja studenter, lärare och forskare i deras lärande, pedagogiska…

Uppladdad av  Dan Wirdefalk :) on mars 12, 2018 135 plays 0  

Söka en akademisk avhandling i LIBRIS

Hur man söker fram en akademisk avhandling i LIBRIS

Uppladdad av  Stina Larsson on mars 12, 2018 167 plays 0  

Hitta avhandlingar och rapporter i Swepub

Hur man hittar avhandlingar och rapporter i Swepub

Uppladdad av  Stina Larsson on mars 12, 2018 146 plays 0  

Skapa referens till bok i LIBRIS

Hur man på ett enkelt sätt skapar en referens till en bok genom LIBRIS.

Uppladdad av  Stina Larsson on mars 12, 2018 24 plays 0  

Tolka referenslistan

Claes Dahlqvist, bibliotekarie, berättar hur man tolkar referenser utifrån APA-referenser.

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 7 plays 0  

Referenssökning

Claes Dahlqvist, bibliotekarie, berättar om referenssökning.

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 17 plays 0  

Ämnessökning i LIBRIS

Hur man kan göra en ämnesökning i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS.

Uppladdad av  Stina Larsson on mars 12, 2018 40 plays 0  

Kombinera sökord med OR

Claes Dahlqvist berättar hur du kombinerar sökord med hjälp av den booleska operatorn OR.

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 18 plays 0  

Kombinera sökord med AND

Claes Dahlqvist berättar hur du kombinerar sökord med hjälp av den booleska operatorn AND.

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 34 plays 0  

Kombinera sökord med NOT

Claes Dahlqvist berättar hur du kombinerar sökord med hjälp av den booleska operatorn NOT.

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 15 plays 0