Sök efter tagg: "informationssökning"

Sök på ämnesord i Cinahl

Uppladdad av  Kerstin Herrström on juli 09, 2021 1 plays 0  

Söka på ämnesord i PubMed

Uppladdad av  Kerstin Herrström on juli 09, 2021 0 plays 0  

Skapa konto i EBSCO-databaser

Uppladdad av  Kerstin Herrström on juli 09, 2021 0 plays 0  

Om att referera

Uppladdad av  Kerstin Herrström on juli 09, 2021 0 plays 0  

Hitta examensarbeten i Uppsök

Uppladdad av  Kerstin Herrström on februari 24, 2021 46 plays 0  

Söka med fritextord i PsycINFO

1. I den här filmen ska jag visa hur du kan söka artiklar i databasen PsycINFO med en så kallad fritextsökning. Att söka med fritextord är bra för då…

Uppladdad av  Kerstin Herrström on februari 16, 2021 68 plays 0  

Använda stödmaterialet

1. Välkommen till den här filmen som handlar om hur du kan använda stödmaterialet för informationssökning. Filmen vänder sig till studenter, handledare och…

Uppladdad av  Kerstin Herrström on februari 11, 2021 73 plays 0  

Introduktion till systematisk sökning

1.Välkommen till den här filmen som ger en introduktion till systematisk sökning efter vetenskaplig litteratur. Filmen ger en övergripande bild av vad det innebär att…

Uppladdad av  Stina Larsson on februari 11, 2021 76 plays 0  

Frassökning

MANUS 1. I den här filmen ska jag beskriva en sökteknik som heter frassökning och som kan hjälpa dig att förbättra dina sökningar. 2. Om vi skriver…

Uppladdad av  Kerstin Herrström on februari 04, 2021 78 plays 0  

Trunkering

MANUS 1. Det finns ett antal olika sätt att förbättra en sökning på och här ska jag visa ett sätt som heter trunkering och som man gör genom att…

Uppladdad av  Kerstin Herrström on februari 04, 2021 56 plays 0  

Tolka post i PsycINFO

TEXT 1. I den här filmen ska jag visa hur du tolkar innehållet i databasen PsycINFO. Det finns en post kopplad till varje artikel, som man kan söka fram i databasen, och…

Uppladdad av  Kerstin Herrström on februari 04, 2021 13 plays 0  

Söka med ämnesord i PsycINFO

1. I den här filmen ska jag visa hur du kan söka på ämnesord i databasen PsycINFO. Ämnesord är standardiserade begrepp som beskriver vad en artikel huvudsakligen…

Uppladdad av  Kerstin Herrström on februari 04, 2021 47 plays 0  

Ladda ner referenser i PsycINFO

1. Att ladda ner referenser till artiklar från en databas är ett bekvämt sätt att få med all information om en artikel som behövs för referenslistan. Den…

Uppladdad av  Kerstin Herrström on februari 04, 2021 10 plays 0  

Skapa konto i PsycINFO

MANUS 1. I den här filmen ska jag visa hur du kan skapa konto och spara dina sökningar i PsycINFO. 2. När du gör sökningar för att hitta material till ett…

Uppladdad av  Kerstin Herrström on februari 04, 2021 25 plays 0  

Blocksökning i PsycINFO

1. I den här filmen ska jag förklara vad blocksökning är och hur du använder blocksökning i PsycINFO. Blocksökning är ett sätt att söka på…

Uppladdad av  Kerstin Herrström on februari 04, 2021 52 plays 0  

Blocksökning i ERIC

MANUS 1. I den här filmen ska jag förklara vad blocksökning är och hur du använder blocksökning i ERIC. Blocksökning är ett sätt att söka i…

Uppladdad av  Kerstin Herrström on december 04, 2020 15 plays 0