Sök efter media från: "Claes Dahlqvist"

Högskolepedagogisk temakurs i informationskompetens

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 1 plays 0  

Övning i att värdera vad som är en vetenskaaplig text

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 1 plays 0  

Film i undervisningen - ett kompetensutvecklingsprojekt

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 0 plays 0  

SLU-bibliotekets webbaserade doktorandkurs

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 0 plays 0  

Informationskompetens i högre utbildning

En föreläsning för lärare på högskola och universitet. Från kursen Högskolepedagogisk grundkurs, vt 2014. Med Stina Larsson och Claes Dahlqvist,…

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 3 plays 0  

Statistik och kvantitativ data i kursen Barndom och lärande

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 2 plays 0  

Kombinera ämnesord i ERIC

Claes Dahlqvist berättar hur du söker genom att kombinera ämnesord i ERIC.

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 108 plays 0  

Använda filter i ERIC

Claes Dahlqvist berättar hur du kan använda olika filter för att förfina sökningar i ERIC.

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 97 plays 0  

Kombinera sökord med NOT

Claes Dahlqvist berättar hur du kombinerar sökord med hjälp av den booleska operatorn NOT.

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 15 plays 0  

Kombinera sökord med AND

Claes Dahlqvist berättar hur du kombinerar sökord med hjälp av den booleska operatorn AND.

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 34 plays 0  

Trunkering

Claes Dahlqvist berättar hur du söker genom att göra en trunkering.

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 46 plays 0  

Kombinera sökord med OR

Claes Dahlqvist berättar hur du kombinerar sökord med hjälp av den booleska operatorn OR.

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 18 plays 0  

Frassökning

Claes Dahlqvist berättar hur du gör en frassökning.

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 39 plays 0  

Söka med filter i PsycINFO

Claes Dahlqvist berättar hur du söker med hjälp av filter i PsycINFO.

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 35 plays 0  

Referenssökning

Claes Dahlqvist, bibliotekarie, berättar om referenssökning.

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 17 plays 0  

Tolka referenslistan

Claes Dahlqvist, bibliotekarie, berättar hur man tolkar referenser utifrån APA-referenser.

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 7 plays 0