Sök efter media från: "Dan Wirdefalk :)"

Högskolans gamla videokonferenssystem

Hur du handhar Högskolan Kristianstads gamla videokonferenssystem i mötesrum 07-311A. Klippet börjar med en snabb sammanfattning och sedan följer en lite mer omfattande…

Uppladdad av  Dan Wirdefalk :) on mars 12, 2018 0 plays 0  

Studion - en snabbintroduktion

Kort om studion 07-311 på Högskolan Kristianstad.

Uppladdad av  Dan Wirdefalk :) on mars 12, 2018 0 plays 0  

Teknik i salar - Gästföreläsare

Uppladdad av  Dan Wirdefalk :) on mars 12, 2018 11 plays 0  

Redigera information på HKRplay

Du kan ändra all information kring din film. Du kan även bestämma om den ska vara tillåten att ladda hem.

Uppladdad av  Dan Wirdefalk :) on mars 12, 2018 13 plays 0  

Teknik i salar - Anställd på HKR

Uppladdad av  Dan Wirdefalk :) on mars 12, 2018 16 plays 0  

Logga in på HKRplay

OBSERVERA: HKRplay har ny adress: hkrplay.hkr.se Anställda som loggar in på HKRplay kan ladda upp egna inspelningar. Studenter som loggar in kan hämta filmer där läraren…

Uppladdad av  Dan Wirdefalk :) on mars 12, 2018 24 plays 0  

Webbmöten med "Pelaren" Logitech Conference Cam

Dan visar dig hur du använder utrustningen som finns tillgänglig i flera av Högskolan Kristianstads fysiska mötesrum. Logitech Conference Cam eller som vi kallar den,…

Uppladdad av  Dan Wirdefalk :) on mars 12, 2018 40 plays 0  

Ä̈ndra synlighet på HKRplay

Genom att ändra synligheten bestämmer du om en film ska synas i portalen, enbart synas för dem som känner till länken eller vara helt privat.

Uppladdad av  Dan Wirdefalk :) on mars 12, 2018 20 plays 0  

Profilbild

Hur du lägger till/ändrar profilbild i ditt Canvas-konto.

Uppladdad av  Dan Wirdefalk :) on juli 12, 2018 420 plays 0  

Grupper - hitta grupper och anslut

Jag visar hur du hittar de grupper du är med i och hur du ansluter dig till en grupp.

Uppladdad av  Dan Wirdefalk :) on juli 13, 2018 3 plays 0  

Grupper - anslut

Jag visar hur du ansluter dig till en grupp som din lärare har skapat.

Uppladdad av  Dan Wirdefalk :) on juli 13, 2018 918 plays 0  

Grupper - hitta

Jag visar hur du hittar de kursgrupper du tillhör.

Uppladdad av  Dan Wirdefalk :) on juli 13, 2018 482 plays 0  

Aviseringar

Aviseringar är meddelanden skickade till din e-postadress om saker som sker i Canvas.

Uppladdad av  Dan Wirdefalk :) on juli 13, 2018 299 plays 0  

Reservera mötestid

Om din lärare lagt ut tider och vill att du ska reservera en mötestid, hittar du dessa i kalendern.

Uppladdad av  Dan Wirdefalk :) on juli 13, 2018 506 plays 0  

Canvas översikt del 1

Övergripande information om Canvas.

Uppladdad av  Dan Wirdefalk :) on juli 16, 2018 2,677 plays 0  

Canvas översikt del 2 - inne i en kurs

Hur det kan se ut när jag går in i en kurs som student.

Uppladdad av  Dan Wirdefalk :) on juli 16, 2018 924 plays 0