Sök efter media från: "Kerstin Blomqvist"

Workshop: Att skriva akademisk text

Film från workshop om akademiskt skrivande hösten 2020

Uppladdad av  Kerstin Blomqvist on september 03, 2020 12 plays 0  

Det normala sociala åldrandet - socialgerontologi

Filmen tar upp olika socialgerontologiska teorier som man kan ha nytta av som sjuksköterska.

Uppladdad av  Kerstin Blomqvist on augusti 23, 2020 7 plays 0  

Omvårdnad kognitiv svikt vt 2020

En film om personcentrerad omvårdnad till personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom.

Uppladdad av  Kerstin Blomqvist on augusti 22, 2020 0 plays 0  

Akut konfusion. Att upptäcka och planera personcentrerad omvårdnad

Filmen handlar om hur man kan upptäcka att en person har drabbats av akut konfusion och hur man kan planera omvårdnad. Filmen är gjort för termin 6 i gamla programmet och termin…

Uppladdad av  Kerstin Blomqvist on augusti 21, 2020 13 plays 0  

Att skriva en diskussion_film vt 20

Film om metoddiskussion och resultatdiskussion i omvårdnad. De första fyra minutrarna är en repetition av tips om hur man kan skriva sitt resultat. Därefter kommer en del som…

Uppladdad av  Kerstin Blomqvist on maj 05, 2020 237 plays 0  

Konsten att läsa och skriva vetenskaplig text - termin 1

Denna kortföreläsning riktar sig till dig som går första terminen på sjuksköterskeprogrammet och ska skriva dina första vetenskapliga texter. Du som hunnit…

Uppladdad av  Kerstin Blomqvist on september 13, 2018 331 plays 0  

Att bygga en logisk struktur för en bakgrundstext (till ett paper)

Denna kortföreläsning riktar sig till dig som går första terminen på sjuksköterskeprogrammet och ska skriva dina första vetenskapliga texter. Du som hunnit…

Uppladdad av  Kerstin Blomqvist on september 13, 2018 175 plays 0  

Att skriva en argumenterande text - termin 1

Denna kortföreläsning riktar sig till dig som går första terminen på sjuksköterskeprogrammet och ska skriva dina första vetenskapliga texter. Du som hunnit…

Uppladdad av  Kerstin Blomqvist on september 13, 2018 211 plays 0  

Att skriva argumenterande texter

Uppladdad av  Kerstin Blomqvist on mars 12, 2018 378 plays 0