Sök efter media från: "Claes Dahlqvist"

Presentation informationssökning

Claes Dahlqvist presenterar informationssökningsuppgiften på kursen FO805F.

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on februari 27, 2019 2 plays 0  

Vad är en vetenskaplig text?

En föreläsning för studenter om olika typer av vetenskaplig text och hur texten är uppbyggd. Med Claes Dahlqvist och Hans Pålsson, LärandeResursCentrum, Högskolan…

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 504 plays 0  

Efter spanarverkstad - att söka vidare

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 1 plays 0  

Tolka referenslistan

Claes Dahlqvist, bibliotekarie, berättar hur man tolkar referenser utifrån APA-referenser.

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 7 plays 0  

Referenssökning

Claes Dahlqvist, bibliotekarie, berättar om referenssökning.

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 17 plays 0  

Kombinera sökord med OR

Claes Dahlqvist berättar hur du kombinerar sökord med hjälp av den booleska operatorn OR.

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 18 plays 0  

Kombinera sökord med AND

Claes Dahlqvist berättar hur du kombinerar sökord med hjälp av den booleska operatorn AND.

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 34 plays 0  

Kombinera sökord med NOT

Claes Dahlqvist berättar hur du kombinerar sökord med hjälp av den booleska operatorn NOT.

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 15 plays 0  

Statistik och kvantitativ data i kursen Barndom och lärande

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 2 plays 0  

Informationskompetens i högre utbildning

En föreläsning för lärare på högskola och universitet. Från kursen Högskolepedagogisk grundkurs, vt 2014. Med Stina Larsson och Claes Dahlqvist,…

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 3 plays 0  

SLU-bibliotekets webbaserade doktorandkurs

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 0 plays 0  

Film i undervisningen - ett kompetensutvecklingsprojekt

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 0 plays 0  

Övning i att värdera vad som är en vetenskaaplig text

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 1 plays 0  

Högskolepedagogisk temakurs i informationskompetens

Uppladdad av  Claes Dahlqvist on mars 12, 2018 1 plays 0